Home ID

,,Wij geloven dat een goed ontworpen ruimte in staat is ons leven te veraangenamen en ons beter laat functioneren“

In uw leven gebeuren verwachte en onverwachte dingen. Denk aan de groei van uw bedrijf, de komst van een kind, de verandering van uw werksituatie, een scheiding, een overlijden of een nieuwe liefde.

Het zijn soms ingrijpende gebeurtenissen, die vaak van invloed zijn op uw woon- of werkomgeving. Als de behoefte voor het aanpassen van uw woon- of werkomgeving begint op te spelen en u ver- of nieuwbouw overweegt is het goed te weten dat wij u daarbij met een passend ontwerp kunnen helpen.

Home ID werkt namelijk aan wensen !

,,We believe that a well designed space is able to make our lives more pleasant and let us function in a better way”

In your life happen expected and unexpected things. Think of the growth of your business, the arrival of a child, the change of your work situation, a divorce, a death or a new love. These are sometimes drastic events, which often affect your living or working environment.

If the need to customize your living or working environment begins to play and you are considering a renovation or new construction it is good to know that we can help you with an appropriate design.

Home ID works to wishes !