Onze expertise

Als u gaat bouwen of verbouwen moet er van alles geregeld en gedaan worden. Vergunningen aanvragen, tekeningen uitwerken, materialen bestellen, vakmensen inhuren etc… Veel werk waar u waarschijnlijk niet dagelijks mee bezig bent. Toch wilt u dat alles op tijd af komt, zonder mankementen en binnen het budget. Wij zijn er trots op dat wij een allround bouwbedrijf zijn, dat betekent dat wij alle deskundigheid onder één dak hebben voor nieuwbouw-, verbouw-, restauratie-, renovatie- en onderhoudsprojecten op zowel de zakelijke- als op de particuliere markt. Vanaf de eerste schets tot het sleutel klaar opleveren zijn wij graag uw ambachtelijke en klantgerichte aannemer.

Onze kwaliteitsmaatstaven

Het algemene beeld van een aannemer is niet zo positief. Uitspraken als ‘Ze leveren te laat’, ‘Ze zijn slordig’ en ‘Het kost altijd veel meer dan was afgesproken’ worden veel gehoord. Elke opdrachtgever worstelt dan ook met de vraag ‘Waar vind ik een goede en betrouwbare aannemer?’

Het enige wat wij van Meelis Bouw hier tegenin kunnen brengen is het leveren van onberispelijk werk binnen de afgesproken prijs en bouwtijd. Dat kunnen wij alleen doen door de gewenste werkzaamheden goed te inventariseren en vast te leggen om ze daarna te kunnen calculeren en uit te werken in een realistische begroting. Op deze manier beloven wij u dan ook een faire prijs en een haalbare tijdplanning te kunnen aanbieden. Dus géén nare verrassingen en géén onverwachte kosten achteraf.

Om onze kwaliteitsmaatstaven waar te kunnen maken, werken wij alleen met gekwalificeerde werklieden en onderaannemers. Dat is de enige manier om tevreden klanten te krijgen en te behouden.
Verder is Meelis Bouw lid van Bouwend Nederland. Deze organisatie behartigd de belangen van aangesloten bouwbedrijven. Daarnaast doet zij aan brancheontwikkeling door het stimuleren van de verdere professionalisering en vernieuwing van de bouwsector.

Samen maken we iets moois !

Onze Algemene Voorwaarden

Meelis Bouw hanteert een tweetal verschillende voor beide partijen evenwichtig opgestelde voorwaarden, te weten:
- Covo 2010 (Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010). Deze voorwaarden gelden voor particuliere
opdrachtgevers (consumenten) die Meelis Bouw inschakelen voor één of meerdere van de volgende
werkzaamheden: Verbouwing, Onderhoud, Restauratie.
- AVA 2013 (Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013). Indien Meelis Bouw een
overeenkomst sluit die (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, en waarbij de Covo2010 voorwaarden
niet toegepast kunnen worden, zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 2013
(AVA 2013) van toepassing.

In elke offerte en opdrachtbevestiging wordt door Meelis Bouw aangegeven welke voorwaarden worden gehanteerd.

Download hier de Covo-2010 voorwaarden.
Download hier de AVA-2013 voorwaarden.
Onze werkwijze en kwaliteit documentatie